Uro-oncology Highlights 2018

Uro-oncology Highlights 2018

Avrasya Üroonkoloji Derneği, kongrelerinin kapsamını uzun yıllardır detaylı bir şekilde oluşturmayı tercih etmiştir. Bu toplantıda da ana tema prostat ve renal kanser olsa bile bu gelenek sürdürülecek ve diğer ürolojik maligniteleri özetleyen uro-oncology highlights oturumları gerçekleştirilecektir.