Levent Kabasakal

Levent Kabasakal

Nükleer Tıp Bölümü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye