İsmet Yavaşcaoğlu

İsmet Yavaşcaoğlu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Endoüroloji Derneği Başkanı, Türkiye