Friends of Georgia

Friends of Georgia

Gürcistan Üroloji Derneği ve İsrail Üroloji Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen bir günlük bilimsel etkinlik olan “Friends of Georgia” toplantısı, AÜK18 sırasında Avrasya Üroonkoloji Derneği ile işbirliği halinde gerçekleştirilecektir.