Bölge Dernekleri

Bölge Dernekleri

Bölge dernekleri temsilcileri ile birlikte güncel gelişmelerin bölgeye etkileri değerlendirilecek, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Asya’daki klinik yönetim, bilgi, yaklaşım ve uygulamaların karşılaştırılması gerçekleştirilecektir.