B2B

B2B

Genomik, proteomik ve görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemeler sonucunda genişleyen kansere bakış açısı ile birlikte Üro-onkoloji bilgisi ve uygulaması da hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu gelişmeler sonucunda araştırmacılar, klinisyenler ve endüstri arasında çok yönlü bir işbirliği gözlemlenmektedir. Kongrenin amaçlarından biri de bu gelişmeleri bütünüyle tartışmaktır. İleri düzey araştırmalara hitap eden translasyonel tıp oturumları da bilimsel programda yer bulacaktır.  Bu nedenle AÜK18’in ilk gününde bir B2B (Bench to Bedside) Böbrek Kanseri Toplantısı gerçekleştirilecektir.